1. Home
 2. >
 3. info
 4. >
 5. Onze veilingregels

Onze veilingregels

Onze veilingregels zorgen voor een eerlijke veiling voor alle partijen. Het is belangrijk dat u goed van deze regels op de hoogte bent voordat u begint met veilen of bieden.

Veilingregels en informatie voor verkopers

Let op: Kunstveiling kan afwijken van onderstaande veilingregels, bijvoorbeeld bij veilingen van collecties, veilingspecials of veilingen voor goede doelen.

Wijzigen van uw veiling

Zolang er nog niet op uw item is geboden, kunt u wijzigingen aanbrengen in de omschrijving en de geplaatste foto’s. Ook kunt u het openingsbod naar beneden bijstellen. Zodra een eerste bod op uw item is uitgebracht, is dit niet meer mogelijk.

Erkende kunstenaar

Artpeers accepteert uitsluitend werk van erkende kunstenaars.

Bij het aanmaken van een veiling koppelt u uw veilingitem aan een kunstenaar uit onze database. Deze database wordt doorlopend bijgehouden en aangevuld. Komt de kunstenaar toch niet in onze database voor, dan kunt u via de optie ‘Kunstenaar nog niet opgenomen in de database’ een verzoek indienen om de betreffende kunstenaar door ons te laten toevoegen. Hiertoe moet de kunstenaar voldoen aan onderstaande voorwaarde:

De kunstenaar komt met aansprekende veilingresultaten voor in de database van Artprice. Op Artprice.com is de veilinghistorie terug te vinden van vele duizenden veilinghuizen wereldwijd.

Artpeers behoudt zich het recht voor een kunstenaar die voldoet aan deze voorwaarde desondanks niet toe te laten, indien wij van oordeel zijn dat het werk van deze kunstenaar niet of niet langer van toegevoegde waarde is voor of bijdraagt aan de kwaliteit van het veilingaanbod.

Veiling aanmaken

Om een veiling aan te maken gaat u naar de pagina item verkopen. Daar doorloopt u een voor een de stappen tot uw veiling compleet en actief is.

Let op: Houd rekening met het volgende:

Bindend karakter
De veilingomschrijving heeft een bindend karakter: controleer deze goed na het plaatsen van een item. U kunt de omschrijving niet meer wijzigen zodra een eerste bod is uitgebracht.

Juistheid en volledigheid van de informatie
De informatie die u over uw item verstrekt (naam van de kunstenaar, herkomst, oplagenummer etc.) moet correct en relevant zijn. U mag de koper niet misleiden.

Mochten ons aanwijzingen bereiken dat uw veilingomschrijving onvolledig is en/of onjuiste of niet-relevante gegevens bevat, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u de gelegenheid uw omschrijving aan te passen. Laat u dit na, dan wordt uw item verwijderd en kan Artpeers ertoe overgaan uw account te sluiten.

Veilingomschrijving

Bij het aanmaken van een veiling geeft u in de veilingomschrijving informatie over het aangeboden item. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u over uw item verstrekt (naam van de kunstenaar, herkomst, oplagenummer etc.).

Mochten ons aanwijzingen bereiken dat uw veilingomschrijving onvolledig is en/of onjuiste of niet-relevante gegevens bevat, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u de gelegenheid uw omschrijving aan te passen. Laat u dit na, dan wordt uw item verwijderd en kan Artpeers ertoe overgaan uw account te sluiten.

Veilingduur

U bepaalt zelf de duur van uw veiling: minimaal 4 dagen en maximaal 2 weken. Bij uw geplaatste item ziet u de looptijd aftellen tot het moment dat de veiling sluit. Wordt er in de laatste 5 minuten geboden, dan wordt de looptijd automatisch met 5 minuten verlengd, net zolang tot 5 minuten zijn verstreken zonder nieuwe biedingen.
Het is niet mogelijk zelf een lopende veiling te verlengen of voortijdig af te breken. Het is niet toegestaan om een item gedurende de looptijd van een veiling op Artpeers tevens elders aan te bieden.

Commissie

Als verkoper betaalt u per succesvol verkocht item een vast bedrag aan administratie kosten. Ongeacht de opbrengst zijn deze kosten:

 • In de categorie Kunst/Design/Sieraden: € 7,50 incl. BTW
 • In de categorie Vinyl: € 2,50 incl. BTW

De koper betaalt 15% veilingcommissie incl. BTW. (Zie voor verdere uitleg de tarieven).

Veilingwaarde

Het kunst- of designobject dat u ter veiling aanbiedt is een origineel werk, door de kunstenaar vervaardigd of met toestemming van de kunstenaar uitgegeven. Beschadigde of waardeloze objecten worden niet geaccepteerd.

Openingsbod

U bepaalt als verkoper het openingsbod voor uw veilingitem. Dit is een bedrag in hele euro’s vanaf 10 euro. Houd er bij het bepalen van uw openingsbod rekening mee dat op Artpeers veilingprijzen worden gehanteerd. Veilingprijzen liggen gemiddeld rond 20% van de oorspronkelijke galerieprijs.

Voorwaarden verkoper

Naast de veilingregels waar verkopers en kopers aan gebonden zijn, bepaalt u als verkoper de contractuele voorwaarden die gelden tussen u en de winnende bieder. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om deze voorwaarden duidelijk te communiceren in uw veilingomschrijving en hetgeen u heeft afgesproken na te komen.

Veilingspecials

In de toekomst organiseren wij maandelijks een Veilingspecial: een veiling met werk van een bepaalde kunstenaarsgroep of kunststroming, uit een bepaalde kunstdiscipline (zoals grafiek, fotografie of keramiek) of rond een thema (bijvoorbeeld ‘havens en zeegezichten’ of ‘moderne schilderijen’). Deze Specials brengen wij extra onder de aandacht op onze homepage, via de nieuwsbrief en op social media. Veilingen in een Special lopen altijd af op maandagavond tussen 19.00 en 23.00 uur.

Wilt u items in een Special aanbieden, dan kunt u ze in de veiling plaatsen vanaf 2 weken voordat de Special afloopt. In een Special geplaatste items kunnen door Artpeers zonder opgaaf van reden worden verwijderd indien ze daar naar ons oordeel niet in thuishoren.

Reproducties / Posters

Het is niet toegestaan om Reproducties zoals posters en artprints aan te bieden op Artpeers/Artpeers, met uitzondering van werken die door de kunstenaar bewust op dergelijke wijze zijn gesigneerd. Items die niet onder de genoemde uitzondering vallen, worden door Artpeers verwijderd.

Volgrecht

Wat is volgrecht?
Het volgrecht zorgt ervoor dat kunstenaars (uit de EU en EER) in economisch opzicht kunnen profiteren van het succes van hun werken. Het is het recht van de maker om bij iedere latere doorverkoop van het originele kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Onder dit recht vallen originele werken van grafische en beeldende kunst, zoals schilderijen, foto’s, gesigneerd werk in beperkte oplage en beeldhouwwerken. Het volgrecht wordt alleen toegepast bij een verkoop waarbij een professionele kunsthandelaar betrokken is, zoals een veilinghuis. Het volgrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Let op: In Duitsland geldt het volgrecht voor kunstwerken met een verkoopprijs vanaf € 400 of meer exclusief BTW (in Nederland is de drempel € 3000 exclusief BTW.)

Wanneer geldt het volgrecht op Artpeers?
Het volgrecht is niet van toepassing wanneer een kunstwerk door een particulier wordt verkocht aan een andere particulier. Alleen wanneer u biedt op een item dat wordt aangeboden door Veilingmeester, VeilingmeesterCollecties of een andere zakelijke verkoper, kunt u ermee te maken krijgen. Zakelijke verkopers mogen de wettelijk verplichte volgrechtvergoeding doorberekenen aan u als koper. Er moet dan wel duidelijk in de veilingomschrijving van het betreffende item vermeld staan dat de vergoeding wordt doorberekend; het is de verkoper niet toegestaan u pas achteraf met deze kosten te confronteren.

De verkoper berekent de volgrechtvergoeding over de verkoopprijs - inclusief veilingkosten, exclusief BTW - volgens een aflopend tariefstelsel:

 • 4% van (het deel van) de verkoopprijs tot € 50.000,-
 • 3% van het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000,-
 • 1% van het deel van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000,-
 • 0,5% van het deel van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000,-
 • 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000,01

Rekenvoorbeeld
Als de verkoopprijs van een werk € 60.000,- bedraagt, is de volgrechtvergoeding als volgt: Over het deel van de verkoopprijs tot € 50.000,- moet 4% volgrechtvergoeding worden betaald (€ 2000,-). Over het resterende deel van de verkooprijs (€ 10.000,-) moet 3% volgrechtvergoeding worden betaald (€ 300,-). De totaal te betalen volgrechtvergoeding bedraagt € 2000 + € 300 = € 2300,-

Meer lezen over het volgrecht? Klik dan hier.

Foto’s

Voeg foto’s toe waarop het werk goed tot zijn recht komt, en in ieder geval: een foto van het werk in zijn geheel, één of meerdere foto’s van details en een close-up van de signatuur. Bij klassieke schilderijen is het van belang ook een foto van de achterkant te plaatsen. Lees hier meer veilingtips.

Let op: plaats geen foto’s waarop auteursrecht/copyright rust. Haalt u foto’s van internet, vergewis u er dan van dat deze rechtenvrij zijn. Indien u toch foto’s plaatst die onder auteursrechtelijke bescherming vallen, dan wordt u verantwoordelijk gehouden in geval van eventuele claims.

Garantie

Op een door u verkocht veilingitem geldt een garantie van 3 weken, tenzij u dit in uw omschrijving uitdrukkelijk heeft uitgesloten. De garantie gaat in op het moment dat het werk aantoonbaar in handen is van de koper, en betreft de conditie van het werk, de authenticiteit van het werk en eventuele beschadiging tijdens het transport. Lees ook de uitgebreide garantieregeling.

Tarieven

Gratis account
Een account op Artpeers is en blijft gratis voor kopers en verkopers. Er zijn geen vaste kosten verbonden aan deelname.

Tarieven voor verkopers
Artpeers berekent geen verkoperscommissie. Wel brengen wij u per verkocht item vaste adminstratiekosten van € 7,50 inclusief BTW in rekening. In de categorie Vinyl: € 2,50 inclusief BTW

Tarieven voor kopers
De koper betaalt veilingkosen van 15% inclusief BTW over de hamerprijs. De verkoper brengt deze veilingkosten in rekening bij de koper en draagt ze naderhand af aan Artpeers.

Verzendkosten
Kosten voor het verzenden van een verkocht item mag u aan de koper doorberekenen. Het bedrag dat u daarvoor in rekening brengt mag echter niet hoger zijn dan de maximaal toegestane verzendkosten, zoals aangegeven bij het plaatsen van een item.

Overige kosten
Het is niet toegestaan om overige kosten, zoals kosten voor restauratie of opslag, door te berekenen aan de koper.

Volgrecht
Bent u als zakelijke verkoper het wettelijke volgrecht verschuldigd, dan kunt u deze bij de koper in rekening brengen bij een opbrengst boven de 400 euro. Dit dient echter wel vooraf in de item omschrijving te zijn opgenomen.

Factuur en betaling
In de maand opvolgend aan een verkoop ontvangt u van Artpeers een factuur voor de administratiekosten van € 7,50 per verkocht item, plus het bedrag aan 15% veilingkosten dat u bij de koper in rekening heeft gebracht. Uw factuur wordt verstuurd rond de 8ste van de opvolgende maand. U kunt betalen via iDEAL of door middel van een bankoverschrijving.

Indien betaling van uw factuur (na herinneringen) uitblijft, wordt de incasso hiervan uit handen gegeven.

Intellectueel eigendom van Kunstveiling

Het is niet toegestaan om op Artpeers geplaatste teksten, beeld of foto’s te gebruiken voor eigen doeleinden, anders dan ten dienste van uw deelname aan Artpeers. U mag bijvoorbeeld wel een veiling op social media delen via de social buttons, maar u mag niet het logo van Artpeers gebruiken of tekst uit veilingomschrijvingen kopiëren voor gebruik op andere platforms.

U erkent ook dat alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op en betreffende de Artpeers diensten eigendom zijn van Artpeers (of van een aan haar gelieerde partij). Dit geldt ook voor de foto's en beschrijving die u plaatst op het moment dat u een kunstwerk aanbiedt via Artpeers.

Zakelijk verkopen

Alle prijzen op Artpeers dienen worden weergegeven inclusief BTW. Als u als verkoper BTW afdraagt over items, kunt u eventueel een factuur met gespecificeerde BTW verstrekken.

Grafiek

Onder grafiek vallen alle druktechnieken zoals litho’s, zeefdrukken, etsen, gravures, hout- en linosnedes. Alleen grafiek die door de kunstenaar zelf met de hand is gesigneerd, is toegestaan.

Ongesigneerde grafiek, losbladig uitgegeven of met een veilingwaarde boven € 75,-, boeken met originele grafiek en affiches zijn alleen bij hoge uitzondering toegestaan indien duidelijk veilingwaardig en in kleine oplage uitgebracht. In dit laatste geval biedt u het werk aan in de categorie Kunst onder de rubriek ‘Bijzondere Uitgaves’.

Grafisch werk dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan door Artpeers zonder opgaaf van reden worden verwijderd.

Koopovereenkomst

Als er op uw item is geboden, komt op het moment dat de veiling sluit een koopovereenkomst tot stand tussen u en de hoogste bieder. U bent verplicht het item tegen dit winnende bod te verkopen.

Contactgegevens

Artpeers gebruikt uw contactgegevens voor de afhandeling van uw veiling en/of voor verzoeken om nadere informatie.

Het is niet toegestaan om telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens op te nemen in een veilingomschrijving.

Contact- en afhandelingstermijn na verkoop

Is uw item verkocht? Dan ontvangt u van Artpeers een e-mail met de contactgegevens van de koper. U dient uiterlijk binnen 3 dagen na de verkoop contact op te nemen met de koper om onderling afspraken te maken over de betaling en over afhalen, verzenden of bezorgen van het werk. De koper dient binnen 7 dagen het aankoopbedrag inclusief veilingkosten aan u te betalen.

Let op:
Het kan voorkomen dat uw e-mail aan de koper in diens spambox belandt. Als u 7 dagen na de verkoop nog geen reactie van de koper heeft ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Artpeers zal dan verdere stappen nemen in de richting van de koper om tot afhandeling van de transactie te komen.

Curiosa, gebruiksgoed en edelstenen

Curiosa, gebruiksgoed zoals servies(delen), asbakken en eetgerei zijn niet toegestaan op Artpeers. Alleen design, glas en keramiek van erkende ontwerpers en/of producenten, en toegepaste kunst van kunsthistorische waarde wordt geaccepteerd. Losse edelstenen worden nooit toegelaten op Artpeers.

Links naar andere websites

Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan in de veilingomschrijving links te plaatsen naar (commerciële) websites waarop handel plaatsvindt buiten Artpeers om, noch om links te plaatsen naar voor het aangeboden item niet-relevante websites. Geplaatste links kunnen door Artpeers zonder opgaaf van redenen worden verwijderd.

Manipulatief bieden

Manipulatief bieden is niet toegestaan. Voor u als verkoper houdt dit in dat u niet mag bieden op uw eigen veilingitem, noch via uw eigen account noch via het account van een derde.

Meer items van dezelfde kunstenaar

Om een gevariëerd en wisselend aanbod op Artpeers te waarborgen, is een limiet gesteld aan het aantal werken van een kunstenaar dat tegelijkertijd mag worden aangeboden. Per account mag u maximaal 5 (verschillende) werken van dezelfde kunstenaar tegelijkertijd aanbieden.

BTW

Alle prijzen op Artpeers dienen worden weergegeven inclusief de BTW. Als u als verkoper BTW afdraagt over items, kunt u eventueel een factuur met gespecificeerde BTW verstrekken.

Aftersale

Wanneer er gedurende de looptijd van de veiling niet op uw item is geboden, kunnen bieders een aftersalebod uitbrengen, zolang u het item niet verwijdert of opnieuw ter veiling aanbiedt. Een bieder kan eenmalig een aftersalebod uitbrengen van ten minste 90% van het openingsbod. U als verkoper kunt dit bod afwijzen of accepteren. Wordt er een aftersalebod uitgebracht dat lager is dan het openingsbod en u wijst dit af, dan blijft de mogelijkheid bestaan voor andere bieders om een aftersalebod te doen. Wijst u een aftersalebod af dat gelijk is aan of hoger dan het openingsbod, dan wordt uw item automatisch verwijderd.

Als er een aftersalebod is uitgebracht, dient u dit bod binnen vijf dagen te accepteren of af te wijzen. Doet u dit niet, dan wordt zowel het aftersalebod als het item automatisch verwijderd. In de periode van vijf dagen na een aftersalebod is het item onder bod en is het niet mogelijk voor derden om een aftersalebod uit te brengen.

Aftersale-items zijn zichtbaar op de kunstenaarspagina, en onder het volledige aanbod via de selectie ‘alleen aftersale’.

Heruitgaven, nadrukken en reproducties

Het is niet toegestaan om heruitgaven of nadrukken zoals reproducties van schilderijen, tekeningen of grafiek en replica van beelden, aan te bieden op Artpeers.

Items die niet aan deze veilingregel voldoen, kunnen door Artpeers zonder opgaaf van reden worden verwijderd.

Rechtmatige eigenaar

Door een item ter veiling aan te bieden op Kunstveiling, maakt u kenbaar dat u de rechtmatige eigenaar ervan bent en bevoegd bent om het eigendom over te dragen aan de winnende bieder.

Laten taxeren door Kunstveiling

Artpeers kan vrijblijvend uw kunst taxeren en u helpen een werk aan een kunstenaar toe te wijzen. Meer informatie over de taxaties is hier te vinden.

Annulering van verkoop

Een verkoop kan uitsluitend in onderstaande gevallen en/of onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:

 1. Wanneer een koper niet afneemt
  Indien u 7 dagen na de verkoop van uw item nog niets van de koper heeft vernomen en geen betaling heeft ontvangen, dan dient u Artpeers hiervan op de hoogte te stellen: u stuurt ons een e-mail met de gegevens van het verkochte item en van de koper. Wij zullen vervolgens de koper aanmanen tot afnemen binnen een bepaalde termijn en tijdelijk het account van deze koper sluiten. U ontvangt per e-mail een kopie van deze aanmaning. Indien de koper niet alsnog binnen de door Artpeers bepaalde termijn reageert, dan wordt diens account definitief gesloten en de verkoop ongedaan gemaakt. De administratie- en veilingkosten worden niet in rekening gebracht.

 2. Wanneer een koper afziet van aankoop vanwege onjuiste beschrijving van het item (zie ook garantieregeling).
  Indien u als verkoper het item onjuist of onvolledig heeft beschreven in de veilingomschrijving, kan dat voor de koper een geldige reden zijn om af te zien van de aankoop. Artpeers behoudt zich het recht voor om in dat geval administratie- en veilingkosten over de geannuleerde verkoop in rekening te brengen.

 3. In wederzijds overleg
  Annulering is ook mogelijk indien de koper en u als verkoper in wederzijdse overeenstemming, om welke reden dan ook, afzien van de verkoop. Artpeers behoudt zich wel het recht voor om in voorkomende gevallen administratie- en veilingkosten over de geannuleerde verkoop in rekening te brengen.

Annulering/Verwijdering van veiling

U kunt uw veilingitem niet verwijderen gedurende de looptijd van de veiling. Het is voorbehouden aan de Veilingmeester om een item tijdens de veiling te verwijderen en/of een koop ongedaan te maken indien uw veiling niet aan onze veilingregels voldoet. Bij herhaling kan dit leiden tot sluiting van uw account.

Overige kosten

Alle eventuele kosten die u als verkoper maakt zijn voor uw eigen rekening, met uitzondering van verzend- of bezorgkosten, die voor rekening komen van de koper. Met kosten voor bijvoorbeeld opslag of restauratie kunt u rekening houden bij het vaststellen van uw openingsbod.

Bindend bod

Uw bod is altijd bindend. Dit betekent dat u een geplaatst bod niet meer kunt intrekken en dat u daaraan van rechtswege bent gebonden. Als u na afloop van de veiling de hoogste bieder bent, dan heeft u de veiling gewonnen. Er komt op het moment dat de veiling sluit automatisch een koopovereenkomst tot stand tussen u en de verkoper. Ook een autobod of een bod in de aftersale is bindend.

Let op: de wet Koop op afstand is van kracht maar geldt alleen voor aankopen bij zakelijke verkopers. U kunt zich echter niet met een beroep op de wet Koop op Afstand onttrekken aan uw verantwoordelijkheden of het naleven van de veilingregels. Het niet afnemen van uw aankoop kan ertoe leiden dat u van deelname aan Artpeers wordt uitgesloten.

Verboden artikelen

Het is niet toegestaan op Artpeers de volgende artikelen of producten ter veiling aan te bieden, ongeacht de eventuele rechtsgeldigheid ervan:

 • Vervalsingen of namaakartikelen (ook indien als zodanig omschreven).
 • Nazi-memorabilia en aanverwant materiaal.
 • Lasterlijk materiaal.
 • Haatdragende of discriminerende geschriften.
 • Materiaal dat inbreuk maakt of kan maken op auteursrechten of andere intellectueel-eigendomsrechten.
 • Reproducties of (kleuren)kopieën.
 • Aandelen en zekerheden.
 • Ivoor en overige producten vervaardigd uit (delen van) beschermde dieren of planten zoals vastgelegd in de CITES-overeenkomst, tenzij getaxeerd door een gecertificeerd taxateur en aantoonbaar vervaardigd vóór 1947.
 • Losse edelstenen.
 • Artikelen die niet verhandeld mogen worden volgens de Nederlandse wet of die op illegale wijze zijn verkregen.

Let op:
Het is uw verantwoordelijkheid als verkoper om u ervan te vergewissen dat uw veilingobject, de omschrijving en alle overige mededelingen die u doet die verband houden met de veiling (a) geen inbreuk maken op intellectueel-eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon, (b) geen toepasselijke wetgeving schenden, met inbegrip van strafrecht, onrechtmatige daad en andere regelgeving en (c) niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist, onbetrouwbaar of misleidend zijn.

Verzendkosten

U mag verzendkosten (incl. verpakkingsmateriaal) in rekening brengen bij de koper. Het risico van verzending (en mogelijke schade als gevolg daarvan) ligt bij de verkoper tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de koper. Als verkoper kunt u eventuele schade naderhand verhalen bij de transporteur.

Tijdens het plaatsen van uw item vinkt u de opties voor afhalen of verzenden aan. Voor verzending per post geeft u middels een staffel het maximale gewicht en de bijbehorende verzendkosten op. Voor pakketten tot 10 kilo geldt een maximumtarief van € 13,50; alleen voor zwaardere pakketten mag u een hoger tarief rekenen.

Let op: als een werk (bijvoorbeeld vanwege de afmetingen) niet per post verzonden kan worden, dan dient u de koper altijd de mogelijkheid te bieden het werk kosteloos af te halen.

Let op: het is niet toegestaan een hoger bedrag aan verzendkosten (incl. verpakkingsmateriaal) in rekening te brengen dan u heeft opgegeven bij het plaatsen van het item. Ook is het niet toegestaan om in de veilingomschrijving af te wijken van de opgegeven verzendkosten.

Eigen kunst veilen

Het is voor kunstenaars niet mogelijk om eigen werk te veilen via Artpeers.

Administratiekosten en veilingkosten

Een item plaatsen is gratis!

Als verkoper betaalt u per succesvol verkocht item een vast bedrag aan administratiekosten. Ongeacht de opbrengst.

In de categorie Kunst/Design/Sieraden: € 7,50 inclusief BTW
In de categorie Vinyl: € 2,50 inclusief BTW

De koper betaalt 15% inclusief BTW aan veilingkosten over de hamerprijs. Deze veilingkosten worden in de biedmodule bij het bieden duidelijk weergegeven, zodat de koper precies weet wat hij aan u moet betalen bij het hoogste bod. Tevens krijgt zowel de koper als u een e-mail na het winnende bod met de eindprijs die u de koper dient te rekenen. Het is niet toegestaan de administratiekosten door te berekenen aan de koper.

Artpeers zal u in de opvolgende maand aan de verkoop een factuur sturen voor de aan u betaalde veilingkosten van de koper, plus de administratiekosten per verkocht item.

Let op: Als u volgrecht in rekening wilt brengen als zakelijke verkoper, dan dient dit duidelijk in de omschrijving te zijn vermeld. Anders is dit niet toegestaan.

Heraanbieden en slotronde

Als uw veiling is afgelopen en er is niet op uw item geboden, dan kunt u kiezen voor de optie heraanbieden. U kunt 5 rondes heraanbieden. Is uw item na in totaal 6 veilingrondes onverkocht gebleven? Dan kunt u het in een slotronde nog één keer aanbieden vanaf € 10 (ATP). In plaats van heraanbieden kunt u er ook voor kiezen een onverkocht item te verwijderen.

Veilingregels en informatie voor kopers

Let op: Kunstveiling kan van onderstaande regels afwijken, bijvoorbeeld bij veilingen van collecties, veilingspecials of veilingen voor goede doelen.

Wijzigingen in een veiling

De verkoper mag wijzigingen aanbrengen in een veiling (in de omschrijving, de foto’s, of het openingsbod omlaag brengen), zolang er nog niet op het item geboden is. Zodra een eerste bod is uitgebracht, is wijzigen niet meer mogelijk.

Veilingomschrijving

De informatie die een verkoper in de veilingomschrijving over een item geeft, behoort juist en volledig zijn. Als Artpeers aanwijzingen heeft dat een veilingomschrijving onjuistheden bevat, dan wordt de verkoper gemaand de omschrijving aan te passen. (Ziet u onjuistheden in een veilingomschrijving, meld het ons dan via e-mail.)

Blijkt bij ontvangst dat een werk dat u gekocht hebt toch niet aan de veilingomschrijving voldoet, dan is het van belang dat u de verkoper hier direct van op de hoogte stelt. U kunt dan onderling proberen tot een oplossing te komen. Als er duidelijk sprake is geweest van een onjuiste of onvolledige veilingomschrijving, dan kunt u in principe van de koopovereenkomst af. De verkoper is verplicht het item in dat geval terug te nemen en het aankoopbedrag, de veilingkosten en verzend- of bezorgkosten aan u terug te betalen. Kosten die u maakt om het werk aan de verkoper te retourneren, zijn wel voor uw eigen rekening.

Komt u er samen met de verkoper echt niet uit, neemt u dan contact met ons op.

Veilingduur

De verkoper bepaalt de duur van de veiling: minimaal 4 dagen en maximaal 2 weken. Bij een aangeboden item ziet u de looptijd aftellen tot het moment dat de veiling sluit. Brengt u of een andere bieder in de laatste 5 minuten een bod uit, dan wordt de looptijd automatisch met 5 minuten verlengd, net zolang tot er geen nieuwe biedingen meer worden gedaan.

Veilingwaarde

De kunst- en designobjecten die u aantreft in ons aanbod zijn authentiek en vervaardigd door erkende kunstenaars of ontwerpers.

Openingsbod

Het openingsbod in een veiling is een bedrag in hele euro’s vanaf € 1,- en wordt bepaald door de verkoper. Een openingsbod ligt gemiddeld rond 20% van de oorspronkelijke galerieprijs.

Autobod

Bij het bieden kunt u ervoor kiezen om een hoger bedrag in te vullen dan het eerstvolgende minimumbod. U brengt dan een zogeheten autobod uit. U doet dit door het bedrag in te vullen dat u maximaal voor het item zou willen betalen, in hele euro’s en zonder scheidingstekens of decimalen (wel: 1000 en niet: 1.000,00).

Het systeem biedt vervolgens voor u en zal alleen indien nodig tot het maximum bieden. Op deze manier betaalt u nooit meer voor een item dan u van plan was. Uw opgegeven maximumbod is strikt geheim en niet zichtbaar voor de verkoper of voor andere bieders.

De computer biedt met u mee tot het maximumbod en mocht u overboden worden, dan ontvangt u een email. Indien er sprake is van een gelijk bod dan wint het eerst uitgebrachte (auto)bod.

Enkele voorbeelden:

Openingsbod € 100.
U biedt € 200 als autobod, het geplaatst bod is dan € 100.
Bieder B biedt € 110.
U wint met een bod van €120; het bod van B + 1 biedstap is voldoende om te winnen.

Bod van een andere bieder is €100.
U biedt € 200, het geplaatste bod is dan € 110.
Bieder B biedt € 120.
U wint met een bod van € 130; het bod van B + 1 biedstap.

Bod van een andere bieder is € 100.
U biedt € 200, het geplaatste bod is dan € 110.
Bieder B biedt na u ook € 200.
U wint met een bod van € 200; uw autobod was eerder.

Bod van een andere bieder is € 100.
U biedt € 200, het geplaatste bod is dan € 110.
Bieder B biedt na u € 201.
Bieder B wint met een bod van €201; het hogere maximum van bieder B.

Bod van een andere bieder is € 100.
U biedt € 200, het geplaatste bod is dan 110.
Bieder B biedt na u € 250.
Bieder B wint met een bod van € 210; uw maximum bod + 1 biedstap.

Veilingspecials

In de toekomst organiseren wij maandelijks een Veilingspecial: een veiling met werk van een bepaalde kunstenaarsgroep of kunststroming, uit een bepaalde kunstdiscipline (zoals grafiek, fotografie of keramiek) of rond een thema (bijvoorbeeld ‘havens en zeegezichten’ of ‘moderne schilderijen’). Deze Specials brengen wij extra onder de aandacht op onze homepage, via de nieuwsbrief en op social media. Veilingen in een Special lopen altijd af op maandagavond tussen 19.00 en 23.00 uur.

Wilt u items in een Special aanbieden, dan kunt u ze in de veiling plaatsen vanaf 2 weken voordat de Special afloopt. In een Special geplaatste items kunnen door Artpeers zonder opgaaf van reden worden verwijderd indien ze daar naar ons oordeel niet in thuishoren.

Bieden

Bieden gaat heel eenvoudig via de optie ‘Bied mee’. U biedt het bedrag dat staat aangegeven als ‘volgend minimumbod’. (Wilt u automatisch bieden tot een door u bepaald maximum, lees dan de informatie bij Autobod). U ziet ook direct op welk totaalbedrag (incl. 15% veilingkosten) u bij dit bod kunt rekenen. De biedbedragen lopen op via een automatische staffel.

Let op: Op het moment dat u uw bod bevestigt, is het bindend en kunt u het niet meer intrekken.

Het is niet toegestaan om buiten Artpeers om contact op te nemen met de verkoper met als doel een bod uit te brengen of een koop te sluiten. Indien Artpeers ervan in kennis wordt gesteld dat hier sprake van is, dan wordt uw account gesloten.

Volgrecht

Wat is volgrecht?
Het volgrecht zorgt ervoor dat kunstenaars (uit de EU en EER) in economisch opzicht kunnen profiteren van het succes van hun werken. Het is het recht van de maker om bij iedere latere doorverkoop van het originele kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Onder dit recht vallen originele werken van grafische en beeldende kunst, zoals schilderijen, foto’s, gesigneerd werk in beperkte oplage en beeldhouwwerken. Het volgrecht wordt alleen toegepast bij een verkoop waarbij een professionele kunsthandelaar betrokken is, zoals een veilinghuis. Het volgrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Let op: In Duitsland geldt het volgrecht voor kunstwerken met een verkoopprijs vanaf € 400 of meer exclusief BTW (in Nederland is de drempel € 3000 exclusief BTW.)

Wanneer geldt het volgrecht op Artpeers?
Het volgrecht is niet van toepassing wanneer een kunstwerk door een particulier wordt verkocht aan een andere particulier. Alleen wanneer u biedt op een item dat wordt aangeboden door Veilingmeester, VeilingmeesterCollecties of een andere zakelijke verkoper, kunt u ermee te maken krijgen. Zakelijke verkopers mogen de wettelijk verplichte volgrechtvergoeding doorberekenen aan u als koper. Er moet dan wel duidelijk in de veilingomschrijving van het betreffende item vermeld staan dat de vergoeding wordt doorberekend; het is de verkoper niet toegestaan u pas achteraf met deze kosten te confronteren.

De verkoper berekent de volgrechtvergoeding over de verkoopprijs - inclusief veilingkosten, exclusief BTW - volgens een aflopend tariefstelsel:

 • 4% van (het deel van) de verkoopprijs tot € 50.000,-
 • 3% van het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000,-
 • 1% van het deel van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000,-
 • 0,5% van het deel van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000,-
 • 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000,01

Rekenvoorbeeld
Als de verkoopprijs van een werk € 60.000,- bedraagt, is de volgrechtvergoeding als volgt: Over het deel van de verkoopprijs tot € 50.000,- moet 4% volgrechtvergoeding worden betaald (€ 2000,-). Over het resterende deel van de verkooprijs (€ 10.000,-) moet 3% volgrechtvergoeding worden betaald (€ 300,-). De totaal te betalen volgrechtvergoeding bedraagt € 2000 + € 300 = € 2300,-

Meer lezen over het volgrecht? Klik dan hier.

Garantie

Op uw aankoop geldt een garantie van 3 weken, tenzij de verkoper dit in de veilingomschrijving uitdrukkelijk heeft uitgesloten. De garantie gaat in op het moment dat u aantoonbaar de beschikking hebt over het item, en betreft de echtheid en de conditie van het werk. Ook eventuele transportschade valt onder de garantie. Hier leest u meer over de garantieregeling.

Tarieven

Gratis account
Een account op Artpeers is en blijft gratis voor kopers en verkopers. Er zijn geen vaste kosten verbonden aan deelname.

Veilingkosten
Als koper betaalt u veilingkosten van 15% inclusief BTW over uw aankoop op Artpeers. Deze veilingkosten komen bovenop het bedrag dat u biedt en staan duidelijk bij het bieden aangegeven. Zodat u precies weet wat de aankoop u kost. De veilingkosten betaalt u aan de verkoper. Artpeers brengt deze kosten in de maand opvolgend aan de verkoop bij de verkoper in rekening.

Koopovereenkomst

Bent u degene met het hoogste bod op het moment dat de veiling sluit, dan komt automatisch een koopovereenkomst tot stand tussen u en de verkoper. U ontvangt van Artpeers een e-mail met een bevestiging van uw winnende bod. De verkoper is verplicht het item tegen dit winnende bod aan u te verkopen. Op de itempagina kunt u zien hoeveel geslaagde transacties de verkoper eerder heeft gedaan op Artpeers.

De verkoper neemt uiterlijk binnen 3 dagen contact met u op om afspraken te maken over de verdere afhandeling. Uw betaling dient binnen 7 dagen na aankoop te zijn voldaan.

Contactgegevens

Uw contactgegevens worden door Artpeers gebruikt indien nodig voor het afhandelen van een veiling: als u de winnende bieder bent, dan sturen wij uw contactgegevens door aan de verkoper zodat die u kan benaderen om afspraken te maken over de verdere afhandeling.

Wilt u meer weten over het gebruik van uw contact- en persoonsgegevens, lees dan ons Privacybeleid.

Contact- en afhandelingstermijn na aankoop

Contact met de verkoper Hebt u een veiling gewonnen, dan is het aan de verkoper om binnen 3 dagen na sluiting van de veiling contact met u op te nemen over de afhandeling. U maakt onderling afspraken over de wijze van betalen en over afhalen, verzenden of bezorgen.
Let op: het komt geregeld voor dat een e-mail van de verkoper bij de ontvanger in de spambox terechtkomt. Houd uw spambox dus in de gaten!

Betalingstermijn
Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na aankoop. U hebt 3 weken garantie op de echtheid en conditie van het werk.

Problemen bij levering of contact
Mocht de verkoper niet van zich laten horen, of niet leveren, dan horen wij dit graag van u. Artpeers waarborgt betrouwbare handel en indien verkopers niet van zich laten horen of niet leveren kunnen wij overgaan tot de standaardprocedure.

Veilingmeester-accounts

Veel werken op Artpeers worden aangeboden door Veilingmeester of VeilingmeesterCollecties. Het gaat dan in de meeste gevallen om werken die afkomstig zijn uit de collectie van een bedrijf, particulier of artotheek, waarvan het veilen aan ons uit handen is gegeven.

Factuur en afhandeling
Hebt u een item gekocht dat werd aangeboden door een van de Veilingmeester-accounts, dan ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen een factuur voor uw aankoop. De betalingstermijn is 7 dagen. In de bijlage bij de factuur vindt u informatie over verzending van het werk.

Aftersale

Op items die gedurende de veiling onverkocht zijn gebleven, kunt u mogelijk eenmalig een bod uitbrengen in de aftersale. Dit bod moet minimaal 90% van het openingsbod bedragen. De verkoper mag dit bod accepteren of afwijzen en heeft daarvoor 5 dagen de tijd. Gedurende deze periode is het item ‘onder bod’ en is het voor andere bieders niet mogelijk een aftersalebod uit te brengen. Reageert de verkoper niet binnen 5 dagen, dan vervalt het aftersalebod en wordt het aangeboden item automatisch verwijderd.

Let op: een aftersalebod is bindend. Lees hier meer over bij Bindend bod.

Factuur van Kunstveiling

Hebt u een item gekocht dat werd aangeboden door de Veilingmeester of door VeilingmeesterCollecties, dan ontvangt u de factuur voor uw aankoop van Artpeers. Deze factuur wordt binnen 2 werkdagen na aankoop verstuurd.

Hebt u een werk gekocht van een andere verkoper, dan maakt u onderling afspraken over de wijze van betalen.

Betaalwijze U kunt uw Artpeers-factuur betalen via iDEAL of met een bankoverschrijving.

Overige kosten

Het is een verkoper niet toegestaan om kosten voor bijvoorbeeld opslag of restauratie van een werk aan u door te berekenen. Wel kan de verkoper bij het bepalen van het openingsbod rekening houden met dergelijke kosten. Verzend- of bezorgkosten (incl. verpakkingsmateriaal) mogen wel bij u in rekening gebracht worden.

Bindend bod

Uw bod is altijd bindend. Dit betekent dat u een geplaatst bod niet meer kunt intrekken en dat u daaraan van rechtswege bent gebonden. Als u na afloop van de veiling de hoogste bieder bent, dan heeft u de veiling gewonnen. Er komt op het moment dat de veiling sluit automatisch een koopovereenkomst tot stand tussen u en de verkoper. Ook een autobod of een bod in de aftersale is bindend.

Let op: de wet Koop op afstand is van kracht maar geldt alleen voor aankopen bij zakelijke verkopers. U kunt zich echter niet met een beroep op de wet Koop op Afstand onttrekken aan uw verantwoordelijkheden of het naleven van de veilingregels. Het niet afnemen van uw aankoop kan ertoe leiden dat u van deelname aan Artpeers wordt uitgesloten.

Betrouwbaarheid van de veiling

Bindend karakter
Een veiling op Artpeers heeft een bindend karakter: zodra een eerste bod is uitgebracht kan de verkoper de veiling niet meer intrekken. Ook is de verkoper verplicht het veilingitem te verkopen aan degene met het winnende bod. Op het moment dat de veiling sluit komt automatisch een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de hoogste bieder.

Juistheid en volledigheid van gegevens
De informatie die een verkoper in de veilingomschrijving over een item geeft, behoort juist en volledig zijn. Mochten er aanwijzigen zijn dat een veilingomschrijving onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens bevat, dan wordt de verkoper door Artpeers gemaand deze aan te passen. Indien de verkoper daaraan geen gevolg geeft, wordt het aangeboden item verwijderd.

Komt u onjuistheden tegen in een veiling? Geef het dan per e-mail aan ons door.

Verzending

De verkoper mag de verzending (incl. verpakkingsmateriaal) aan u doorberekenen. Op de pagina van het item staan deze kosten duidelijk vermeld. Ook ziet u of het werk afgehaald of per post verstuurd kan worden. De verkoper mag u hiervoor niet meer in rekening brengen dan op de itempagina staat aangegeven.

Als een werk (bijvoorbeeld vanwege het formaat of de kwetsbaarheid) niet per post verstuurd kan worden, dan moet de verkoper u ook de mogelijkheid bieden het werk kosteloos af te halen.

Verzending via Kunstveiling

U kunt een aankoop bij een van de Veilingmeester-accounts per post laten verzenden. Pas nadat wij uw betaling hebben ontvangen, wordt de verzending in gang gezet.

Verzending
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw aankoop klaargemaakt voor verzending. Verzendingen worden 1x per week, op donderdagmiddag, door PostNL opgehaald en verstuurd.